Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"

Aktualności Kontakt

Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"

Aktualności Kontakt

O Nas

O Nas

Wola, Stare Miasto, Czerniaków, Mokotów, Śródmieście – taki był w Powstaniu Warszawskim szlak bojowy Zgrupowania „Radosław”. Zgrupowania w skład którego weszły legendarne oddziały Armii Krajowej: „Zośka”, „Parasol”, „Czata 49″, „Miotła”, „Pięść”, „Kolegium A” czy też kobiecy „Dysk”. Żołnierze „Radosława”, ubrani w zdobyczne panterki, z biało-czerwonymi opaskami na rękawach, przez 63 dni bohatersko walczyli z Niemcami. Z ok. 2300 ludzi przeżyło niewielu.

Ideały, które im przyświecały, a także ich dzielność i determinacja były dla nas inspiracją do utworzenia Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Celem naszej działalności jest przede wszystkim utrwalanie pamięci o Polskim Państwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim. Bierzemy udział w licznych przedsięwzięciach patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rocznic Powstania Warszawskiego i uroczystości związanych z walką o niepodległość w latach 1939-1963. Dbamy również o pamięć bohaterów z lat 1918-1921.

SGH „Zgrupowanie Radosław” współpracuje z kombatantami z różnych środowisk kombatanckich i powstańczych. Mamy zaszczyt reprezentować środowiska kombatanckie podczas uroczystości środowiskowych i państwowych w pocztach sztandarowych oddziałów Zgrupowania AK „Radosław” oraz wielu innych. Od kilku lat bierzemy również aktywny udział w kolejnych etapach prac zespołu prof. K. Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań szczątków naszych Bohaterów.

Oprócz służby sztandarowej, Stowarzyszenie organizuje liczne lekcje historii, spotkania z kombatantami, pokazy rekonstrukcyjne, gry edukacyjne i wystawy. Wydajemy także własne publikacje oraz bierzemy udział w projektach filmowych poświęconych etosowi żołnierzy podziemia niepodległościowego.

W 2018 roku, w ramach naszej działalności, powstało Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, które w najbliższych latach zostanie udostępnione szerszej publiczności.

Naszą pracą chcemy ocalić od zapomnienia pamięć o tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili życie. Spełnić to, o czym przed laty śpiewali:

„A gdy miną już dni walki, szturmów i krwi,
bratni legion gdy z Anglii powróci,
pójdzie wiara gromadą, Alejami z paradą,
i tę piosnkę szturmową zanuci!
Panien rój, kwiatów pęk i sztandary,
Równy krok, śmiały wzrok, bruk aż drży.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.”

sztandary
sztandary
rajd zapory
foto4

Materiały Promocyjne